Как да започна да търгувам

Ако сте решили да използвате нашите услуги, ще ви изпратим по ваше желание пакет със съдържание на бъдещите договорни отношения, съдържащи редица задължителни информации според новелизацията на Закона за търгуване на капиталовия пазар, чрез която в закона е имплементирана Европейската директива за финансовите пазари (т.нар. MiFID). Внимателно проучете тази документация!

Договорната документация, изпратена в електронна форма, разбира се, не подлежи на подписване, а като предложение за сключване на съответен договор. Тази документация, респективно общите търговски условия, в най-голяма степен съдържат множество нови информации, които в съответствие с новата правна корекция, е необходимо да предоставим. Това е информация предимно за инвестиционните услуги, инвестиционните инструменти, за рисковете и възможностите за тяхното предотвратяване, за цялостната цена на услугите, за режима на съхраняване имота на клиента, за съдържанието на нашите договорни отношения, за категоризацията на клиентите, за правилата на провеждане на заявките, както и други информации.

Попълнете приложения формуляр с вашите актуални лични данни и го изпратете на нашия адрес.

Въз основа на данните от формуляра (който е считан за акцептиране на предложението за нова договорна документация), изпратен до някоя от нашите канцеларии, лично ще ви бъде приготвена писмената част на договорната документация.

Става въпрос за следните документи:

а. Договор за предоставяне на инвестиционни услуги

б. Ценоразпис на услугите

в. Тест за подходящност и съразмерност. ( Въз основа на неговото оценяване, ще решим какви услуги можем да ви предоставим в съответствие с MiFID).

В съответствие със закона за някои мерки по защита против легализацията на доходи от престъпна дейност и финансиране на тероризма, сме длъжни да осъществим вашата идентификация според този закон.

По тази причина е необходимо да подпишете нова договорна документация на съответното търговско място, където ще направим вашата идентификация според документ за самоличност и по предписан от закона начин. В такъв случай ви препоръчваме да се срещнете с наш търговски агент. Ако предварително изпратите попълнения формуляр до съответното търговско място, вашата документация ще бъде приготвена и ще ускори нейното уреждане.

Ако не можете да дойдете лично, отбележете това в изпратения формуляр. Документацията ще ви бъде изпратена по пощата. Вашата идентификация, разбира се, трябва да бъде проведена по друг начин.

След подписване на договорната документация и след изпращането й до централата на компания CAPITAL PARTNERS а.д. ще бъде проведено оценяване на входящия тест за съразмерност и ще ви бъде активиран имейла, на който ще ви изпращаме всички информации според договорната документация.

До този имейл ще имате достъп през цялото време на траене на договорните отношения. Първоначалните данни за достъп до имейла ще ви бъдат изпратени с помощта на sms и същевременно с това ще ви бъде изпратено писмо, касаещо вашето причисляване към съответната категория клиенти, резултата от теста за подходящност и съразмерност и редица други документи и информации, които се отнасят към новите договорни отношения. Моля, обърнете им повишено внимание!!!

След това, когато за първи път влизате във вашия имейл, ще ви бъдат активирани изисканите от вас имуществени сметки, в случай че желаните от вас услуги бъдат подходящи или съразмерни според установените законни критерии. Ако не изпълните установените критерии на изисканите от вас услуги, ще бъдете осведомен за това на имейловия си адрес.

Друг начин

Ако не можете да дойдете лично, документацията ще ви бъде изпратена на адрес. Молим, подписаните документи, изпращайте на адреса, койте ще бъде уведен в приложеното кратко упътване.

В такъв случай обаче вашият подпис на последната страница на Договора за предоставяне на инвестиционни услуги трябва да бъде нотариално заверен а вашата идентификация трябва да бъде направена според горе уведения закон по един от следните начини:

Заедно с докумнетацията изпращате:


а. Двустранно копие на вашия документ за самоличност

б. Двустранно копие на друг ваш идентификационен документ

в. Копие на документ, потвърждаващ съществуването на вашата банкова сметка (водена на ваше име, която е посочена в договора и от нея ще бъде осъществено първото плащане на депозита за реализация на предмета на Договора (напр. Копие на договора за отваряне и водене на сметката, извлечение на сметката и др.)


Копията на документите трябва да бъдат така направени, че съответните данни да бъдат четливи и да съдържат копие на изображението на идентифицираното физическо лице в документите за самоличност в такова качество, че да може да бъде удостоверено сходство с подобието.


За да изпълните изискването, можете (препоръчваме) да изпратите документите според този параграф в електронна форма (формат PDF или JPG ) на адрес documents@stockmarket.cz , където в предмета на съобщението ще посочите номера на предложения Договор (препоръчано!)


Изпращането на горе уведените документи можете да замените с изпращане на оригинал на нотариално заверена документация на „Идентификацията на клиента”, която нотариус, регионални или обществени учреждения са упълномощени да издават в съответствие със § 10 zákona č. 253/2008 Sb., въз основа на установените основания (Подробности ще намерите в чл. 2.3. на Общите търговски условия).


SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Индекс
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Фючърси в индексите
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Комодити
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Updated 20.4.2011 16:26

(Внимание: данните са със закъснение)

Днес е 27.6. 2022
Ню Йорк 01:49
closed 07:41
Лондон 06:49
closed 01:11
Франкфурт 07:49
closed 01:11
Прага 07:49
closed 01:26
Москва 09:49
open 06:56
Токио 14:49
open 00:11
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.

Търсене:  

Stockmarket Google Finance Market Watch