Защо да инвестирам на акционерните пазари?

Инвестицията в международните акции начело с американските акционерни продукти, от историческо гледище (според статистика от 1953) а същевременно и от гледище на инвестиционната категория (акции, недвижими имоти, комодити, облигации) принадлежи към един от най - доходните инструменти на финансовия пазар (cca 11 % p.a. плюс 2 % годишни дивиденти). Парите, внесени в банката, благодарение на евентуална инфлация и постоянно ниските лихвени проценти понякога загубват своята реална стойност.

Затова тази година на макроикономическо равнище очакваме глобален растеж на Брутния Вътрешен Продукт в умерен плюс със силната подкрепа на Китай, предполагаемият растеж на нейния БВП е 7 % а на Индия – 5-6 %, растежа на БВП в САЩ се предполага да е също в умерени положителни числа при условие, че рецесията няма да бъде дълбока и дълга. Нашите предположения сигнализират определено намаляване на икономическия растеж. Разбира се, тази ситуация при запазване на приемливото състояние на инфлацията парадоксално създава простор за продължаване на по-нататъшен умерен растеж на акционерните пазари. Главен фактор трябва да стане обстоятелството, че FED – централната банка на САЩ ще овладее двубоя със заплашващата рецесия и дефлация и американската икономика няма да бъде негативно повлияна. Всичко има за цел да се предотврати заплахата от икономическата рецесия в САЩ, причинена именно от кредитните проблеми и кризата в сектора на недвижимите имоти и строителството и да подпомогне отново американските потребители, чиито разходи представляват 2/3 от растежа на американския БВП и цяла 1/5 част от световния БВП.

Глобалните акционерни пазари през 2008 отбелязаха значителни загуби и повечето пазари през юли бяха достигнали своя максимум. От гледна точка на кредитните опасения беше реализиран корекционният сценарий с очакването в обхват до сса -40 %. Разбира се нашите виждания за 2009 година са донякъде по-предпазливи. Предполагаме, че американската икономика няма да избегне рецесията и евентуално през втората половина на 2009 очакваме преустановяване на корекцията на акционернита пазари в САЩ. Сегментът emerging markets (EEM), където растежът е бил най-динамичен, сега има ограничен потенциал за оценка – между тях принадлежи Чехия, Полша, Унгария, Южна Корея или територията на BRIC (Великобритания, Русия, Индия и Китай). Сравнително значителна полза от инвестиране на американските пазари е възможността от покупка на емисия от ЕЕМ без необходимост от отваряне на сметка в избраната държава.

КЪДЕ И КАК СЕ ЗАПОЧВА

CAPITAL PARTNERS, а.д. лицензиран търговец с ценни книжа, който ще ви посредничи в търгуването на акционерните борси в САЩ. Потенциалният клиент, който се интересува от търгуване с акции трябва да сключи с нас комисионерски договор, който ни упълномощава да осъществяваме търговски сделки с нашето имe на сметката на клиента. По взаимно договаряне с нас клиентът може да сключи договор за управление на портфолиото.

 

БОРСИ В САЩ

В САЩ пазарът организира повече борси NYSE, NASDAQ и AMEX.

NYSE - New York Stock Exchange, намираща се в Ню Йорк na Wall Street, е била основана през 1792 и е най-голямата и най-стара борса в Съединените Щати. Тук се търгува с акции от старата и новата икономика, напр. BOEING, IBM. INTEL и много други. Най-значителният индекс е Standard and Poor 500 (S and P 500).

ФИНАНСИ

Борсите в САЩ са достъпни за широката общественост, не само за богатите, но и за по-малко имащите инвеститори.Сумата, която искате да инвестирате в акции на компания, избрана от вас или от нас, не е ограничена по никакъв начин. Можем да сключваме сделки от порядъка на милиони долари или например само за един долар. Според практиката и правилата на пазара е възможно да се търгува също с използването на margin. Маржовата сметка, която може да бъде направена при подписването на комисионерски договор ви дава възможност да купувате акции с два пъти по-голяма стойност от вашата вноска. На практика това означава, че ако на своята маржова сметка внесете сумата от 5000 USD, можете да купувате чак за 10000 USD. При такова търгуване обаче трябва да имаме в предвид, че подлежим на два пъти по-голям риск. Търгуването на практика. Съществуват повече видове спекулации. Първо трябва да вземем решение дали ще инвестираме дълговременно и ще печелим от дивидентите и дълговременните нараствания на акционерните курсове или ще се насочим към кратковременни спекулации, реализирани например в продължение на седмица, където спекулираме само върху разликата в курса на акциите с използване на актуалната ситуация на пазара. Следващите спекулации се делят на сделки от типа "long" или "short". Long е класическа спекулация, където най-напред купуваме акции на пазара а по следващо покачване на курса на акцията продаваме с печалба. Спекулацията short използва обратното движение на курса на акцията. Тук най-напред продаваме акции преди да ги притежаваме и чакаме, че ще паднат. Ако курсът на акцията падне до желаната от нас цена, ги докопуваме обратно с печалба ( обратното купуване наричаме "cover"). За по-бързи печалби при посочените спекулации използваме вече споменатия 50 % марж, който ни увеличава два пъти повече дохода или ще ни спести наполовина времето за реализация на предварително определената от нас печалба.

ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ ТОЧНО СЕГА?

В сегашно време инвестициите в международните акции в САЩ представляват голям интерес за инвеститорите. Съвременните стойности на курса на американския долар спрямо чешката крона са съвсем приемливи. Причината, защо да инвестираме в акции, са съвременните тукашни лихвени проценти на чешката крона в банките, които могат и да не покрият инфлацията. Друга важна причина е, че акционерният пазар от началото на годината разполага със солиден сантимент, икономиката има ниска инфлация, пазарът вярва, че правителствените пакети с финансова помощ ще донесат своите плодове през 2009. Лихвените проценти установени от FED са със стойност нула. Затова може да се предполага, че особено при квалитетните фирми в по-дълъг времеви хоризонт, курсовете ще нарастват заедно с иккономическото развитие.

ФОНДОВЕ

Много предпочитан финансов инструмент у клиентите, които вместо сами да съставят портфолио от отделните акции, инвестират своите финанси направо в предварително избрания фонд. Този продукт се отнася общо до всички пазари и е възможно с него да се покрие широк спектър на целевата инвестиция в рамките на глобалните финансови пазари. Фондовете инвестират в много разнообразни финансови инструменти, с което диферсифицират своето портфолио и ограничават така големите движения на курсовете. Фондовете са например: акционерни, които инвестират в най-различни варианти и възможности на акционерните пазари ( американски акции, европейски акции, азиатски акции, emerging markets, същевременно комбинират и валутата), отраслови (инвестират в определен промишлен отрасъл), фонди на валутния пазар (инвестират предимно в кратковременни инструменти на валутния пазар и в различни валути), облигационни фондове (инвестират повечето финанси в държавни и фирмени облигации), фондови фонди (инвестират в други фондове), гарантирани (гарантират до значителна степен номиналната възвръщаемост на инвестицията) и много други варианти. От тази гледна точка фондовете изглеждат по-малко рискови от акциите, но трябва да имаме впредвид, че носят по-малка печалба на инвестицията. Предлагаме стотици разнообразни международни фондове както европейски (предимно немски-инвестиция в EUR ) така и търговски фондове в САЩ (инвестиция в USD), напр. фондовете Fidelity, J.P. Morgan Chase, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Oppenheimer, Putnam, Templeton, Bear Stearns, Pioneer, JP Morgan и много други.

Актуализирано 10.1. 2009.

 

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Индекс
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Фючърси в индексите
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Комодити
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Updated 20.4.2011 16:26

(Внимание: данните са със закъснение)

Днес е 4.6. 2023
Ню Йорк 16:25
closed 17:05
Лондон 21:25
closed 10:35
Франкфурт 22:25
closed 10:35
Прага 22:25
closed 10:50
Москва 00:25
closed 31:35
Токио 05:25
closed 27:35
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.

Търсене:  

Stockmarket Google Finance Market Watch